Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, yazılı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

Detaylar için tıklayın

Editör: NEZAHAT SUMBÜL