Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına   İlişkin   Esasların   Ek   2.   maddesi   uyarınca   yazılı   ve/veya   sözlü   sınav yapılmaksızın  2022  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  91  Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Adaylar, 29  Eylül  2023 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden  e-Devlet  şifreleri  ile  giriş  yaparak  başvuruda  bulunabilecek  olup  şahsen  veya  posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular  sonucunda  belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listesi,  “www.uab.gov.tr”  web adresinden  ilan  edilecek. (ZİNET GÜLER)

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ