*HEDEP Batman Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki, Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı Batman Milletvekili Keskin Bayındır, Batman Belediyesi’nin harcamaları için Meclis araştırması istedi.

MECLİS’E ÖNERGE SUNDULAR
Batman Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki, Zeynep Oduncu ve Keskin Bayındır, Batman Belediyesi ile ilgili Meclis’ten araştırma önergesi istedi. Milletvekillerinin önergesinde şu ifadelere yer verildi: “Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 21 Ağustos günü güncellediği verilere göre vadesi gelmiş 336 milyon 56 bin liralık borç ile Türkiye’nin en borçlu beş belediyesi arasında yer alan Batman Belediyesinin borçlarının vadesi gelmemiş olanlarla birlikte bir milyar liraya ulaştığı tahmin edilmektedir. 23 Mart 2020 tarihinden beri kayyımların idaresinde olan Batman Belediyesindeki usulsüzlüklerin, aksayan ve/veya kaçınılan kamusal hizmetlerin, meydana gelen kamu zararının tespiti ve kapsamının belirlenmesi ile son yıllarda sistematik olarak merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde Anayasa’da belirlenmiş idari vesayet denetimini aşarak katı hiyerarşik bir ilişki kurma çabasının yarattığı antidemokratik uygulamaların sonlandırılması, gerekli tedbirlerin alınarak hukuka uygunluğun yeniden tesis edilebilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”