Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu pozisyonlarında (Ankara ve İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  687/1  maddesi kapsamında  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  27.  maddesine  göre  idari  hizmet sözleşmesiyle  istihdam  edilmek  üzere,  “Türkiye  Enerji,  Nükleer  ve  Maden  Araştırma  Kurumu Sözleşmeli  Personel  Yönetmeliği”  uyarınca  aşağıda  yer  alan  Giriş  Sınavı  Bilgileri  Tablosunda başvuru  yapılabilecek  il,  pozisyon  adedi,  unvan  ve  fakülte/programları  belirtilen  toplam  76 (yetmiş altı) adet pozisyon için Kurumca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN