Türkiye Adalet Akademisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi” gereğince, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen ünvanlara göre 10 adet Sözleşmeli Destek Personeli alımı yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: RECEP AKIN