Türk Hava Kurumu Üniversitesi ; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe,
2) Özgeçmiş ve yayın listesi,
3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı),
4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr),
5) Profesör ve Doçent kadroları için onaylı Doçentlik Belgesi fotokopisi, Dr. Öğretim Üyesi kadroları için noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora). Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6) Dr. Öğretim Üyesi kadroları için noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora). Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri ve Doçentler için 4 adet USB, Profesörler için 6 adet USB bellek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) www.thk.edu.tr internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
2) Nüfus cüzdan örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı),
3) Özgeçmiş, noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış lisans diploması, yüksek lisans diploması, transkript veya devam ediyor ise öğrenci belgesi,
4) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
5) ALES ve yabancı dil puanlarına ait belgeler,

NOTLAR
1) Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM ADET UNVAN AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi  Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
 Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
 SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1 Araştırma Görevlisi  Lisans derecesini üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.
Makine Mühendisliği 1 Doçent  Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecesini Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
 Doçentlik derecesini Makine Mühendisliği alanından almış olmak.
 SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
 Tercihen imalat teknolojileri veya kompozit malzemeler analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yazılım Mühendisliği 1 Araştırma
Görevlisi
 Lisans derecesini üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi  Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
 Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
 SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) 1 Dr. Öğretim Üyesi  Doktora derecesini Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
 Tercihen SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 1 Doçent  Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinin en az birini İşletme alanından almış olmak.
 Doçentlik derecesini Finans alanından almış olmak.
 SCI, SCI-E, AHCI veya SSCI kapsamından birinde dergi makaleleri yayınlamış olmak.
 Tercihen tedarik zinciri finansı konularında çalışmalar yapmış olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü (İngilizce) 1 Prof.  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Mühendislik, Fen Bilimleri ve Matematik temel alanlarından birinden almış olmak, alanında
akademik ve bilimsel çalışmaları bulunmak.
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj Bölüm derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
1 Dr.Öğr.Üyesi  Doktorasını Havacılık Yönetimi veya Uçak Mühendisliği veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Havacılık Elektrik ve
Elektroniği veya Uçak Gövde ve Motor Bakımı alanlarından birinden almış olmak.
 Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj Bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca
İngilizce ders verebiliyor olmak.
Ankara Havacılık Meslek
Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi
Programı
1 Öğr. Gör.  Lisans derecesini Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı veya Uçak Elektrik Elektroniği alanlarından almış olmak.
 Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Sivil Havacılık Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
 SHY-145 onaylı hava aracı bakım kuruluşunda (MRO) en az 2 yıl çalışmış olmak.
İzmir Havacılık Meslek
Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Programı
1 Öğr. Gör.  Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme alanlarından birinde lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 Belgelendirmek kaydıyla asgari bir yıl kabin amirliği tecrübesi olmak koşuluyla en az 5 (beş) yıl kabin memuru olarak çalışmış olmak.
 Tercihen DGR, CRM, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İlk Yardım gibi sektörle ilgili sertifikalardan birine sahip olmak.
REKTÖRLÜK
Yabancı Diller Bölümü
10 Öğr. Gör.  Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dil
Bilimi bölümlerinden mezun olmak.
 En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
 YDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak.