Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtı. Türk Eğitim-tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İlgili duyuruda bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak şehir içi ve şehirler arasında yer değiştirme işlemlerinin duyuruda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacağı ifade edilmiş ve bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun çerçevesinde öğretmen kadrosuna atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanların bu duyuru çerçevesinde başvuru haklarının bulunmadığı, bunlardan can güvenliği veya sağlık mazeretleri bulunanların mazeretlerini belgelendirmek şartıyla yer değiştirme taleplerini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa yazılı olarak iletmelerinin gerektiği ifade edilmiştir. Duyuruda aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıl çalışma süresi şartının yer alması Anayasa’nın hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırı olup, aile birliğinin korunması Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Toplumun temeli olan aile kavramının devlet organları tarafından korunması, aile birlikteliğinin muhafaza edilmesinin anayasal bir yükümlülük olduğu açıktır. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun başvuru yapmak için sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıl çalışma süresi şartı getiren düzenlemelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile dayanak 7433 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri

hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz’ ibaresinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık” denildi.
Türk Eğitim- Sen yetkilileri ayrıca, duyuruda yer alan dava konusu düzenleme nedeni ile aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği için başvuru yapamayacak olanlar için sendika tarafından dilekçe hazırlandığını ifade etti. (İHA)