Trabzon Üniversitesinin   çeşitli   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu’nun   ilgili maddeleri  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Trabzon  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge’sinde istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuran  adayların  YÖKDİL,  YDS,  KPDS  veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.
3) Üniversitemiz  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönerge”sine  istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik ünvanını Üniversitelerarası Kurul’ca sözlü sınava tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için  Üniversitelerarası Kurul’ca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi  tutulacaklardır.  Bu  sınavdan  başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
a) Profesör Kadroları İçin;
1) Bir   Adet   Başvuru   Dosyası   (Başvuru   dilekçesi,   1   adet   fotoğraf,   nüfus   cüzdanı fotokopisi,  adli  sicil  belgesi,  Doçentlik  belgesi,  özgeçmiş  ve  yayın  listesi,  yönergeye  göre hazırlanan puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.
2) 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı   fotokopisi,   adli   sicil   belgesi,   yönergeye   göre   hazırlanan   puan   tablosu,   bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).
b) Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli  sicil  belgesi,  Doçentlik  belgesi, özgeçmiş  ve yayın  listesi,  yönergeye  göre hazırlanan  puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan   fotokopisi,   adli   sicil   belgesi,   yönergeye   göre   hazırlanan   puan   tablosu,   bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).
c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1)  Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli  sicil  belgesi,  yabancı  dil  belgesi,  lisans,  yüksek  lisans  (varsa)  ve  doktora/sanatta  yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4  (dört)  adet  taşınır  bellek  veya  CD  (Nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  adli  sicil  belgesi, yabancı  dil  belgesi,  lisans,  yüksek  lisans  (varsa)  ve  doktora/sanatta  yeterlilik  diplomalarının fotokopisi,   özgeçmiş   ve   yayın   listesi,   yönergeye   göre   hazırlanan   puan   tablosu,   bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN