Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden  Karşılanmak  üzere)  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun   4. maddesinin   (B)   fıkrasına   göre   istihdam   edilmek   üzere 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan,  28.06.2007 tarih  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda  toplam 6  adet  sözleşmeli  personel alınacaktır.  Ayrıca  yazılı  veya  sözlü sınav yapılmayacaktır. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN