Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, adi fiğ, arpa, ekmeklik buğday ve yulaf çeşitlerine ilişkin tohumluk üretim ve pazarlama hakkını satışa çıkardı.

İhale, 11 Eylül 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılacak.

İstekliler, ihale günü saat 12:00’ye kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla, tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.   

Detaylı bilgi için tıklayınız