Şube Başkanı Vahdettin Tüzün, şunları söyledi: “Buğday pazarının satışıyla ilgili  Tmmob Batman olarak kent kamuoyu adına usulsüz bir şekilde yapılan plan değişikliğine yaptığımız itiraz hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmiştir. Kamunun ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan bu alanlar başka fonksiyonlara dönüştürülemeyeceği yasalarca belirlenmiştir. Batman genelinde belediyenin vatandaşlara yeterli hizmeti sunmadığı da herkesin malumudur. Bu alanların arttırılarak kamunun kullanımına yönelik çalışmaların yapılması gerekirken ticari amaçlı rant alanları ortaya çıkarmak iyi niyetten uzak kente zarar verecek ve kentin geleceğini de etkileyecek kararlardır. Belediye tarafından kararın düzenlenerek bu alanın Belediye hizmet alanı olarak düzeltilmesini kent kamuoyu adına beklemekteyiz.”

Editör: Yunus Yasak