Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları uygulamaya devam ederken yerli üreticilerin, ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması, üretim hedefli politikaların önemli sacayaklarından birini oluşturuyor. Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılıyor. Türkiye ise yerli üreticileri ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer alıyor. İthalatın yüzde 88’lik kısmı ise hammadde ve yatırım malından oluşuyor. Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alındı. Türkiye’de halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlükte. 2022 yılında Türkiye ithalatının 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi oldu ve anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalar devam ediyor. Halihazırda 9 adet korunma tedbiri yürürlükte olurken söz konusu tedbirler 2022 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulunarak, yerli üreticileri koruma altına alıyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye menşeli ürünlere karşı diğer ülkelerce yürütülen ticaret politikası savunma araçları soruşturmalarında, Türkiye ve ihracatçıların hakları ilgili ülke makamları nezdinde ve uluslararası platformlarda etkin şekilde savunularak ihracat pazarlarına engelsiz olarak erişimleri sağlanıyor.(İHA)

Editör: Yunus Yasak