Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı),
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7- Lisans Transkripti ,
8- ALES Sonuç Belgesi,
9- 2 Adet fotoğraf ,
10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
11- İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan
iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları
için)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 28.07.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 11.08.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.08.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 23.08.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.08.2023

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen yada posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya
başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
6- İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte,
Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.
8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 

Ünvan Birim Bölüm Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı / Program Kadro Derecesi Kadro Sayısı ALES
Puan Türü
Açıklamalar
Öğretim Görevlisi (Ders verecek) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller 5 1 Sözel Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği veya Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak ve Almanca alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Öğretim Görevlisi (Ders verecek) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller 5 2 Sözel İngiliz Dili Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak ve İngilizce alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5 1 Sözel Tarih Bölümü lisans mezunu olmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.