TED Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e -posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA
Tel No: 312 585 00 00 (Santral)
Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Kanun’un 48 İnci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
 3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e- Devletten Alınacak Belge,
 11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
FAKÜLTESİ BÖLÜM/ ANABILIM DALI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ALES PUAN ŞARTI YDS PUAN ŞARTI ÖZEL ŞARTLAR SINAV TAKVIMI
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayları; - Lisans derecelerini “Makine Mühendisliği” alanından almış olmaları, -Yüksek Lisans derecelerini “Makine Mühendisliği” alanından almış olmaları, -Ankara’daki bir Üniversitede “Makine Mühendisliği” alanında doktora öğrenimine tez aşamasında devam ediyor olmaları gerekmektedir. İlan tarihi:18/08/2023 Son Başvuru Tarihi: 04/09/2023 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 08/09/2023 Giriş Sınavı Tarihi:13/09/2023 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 18/09/2023
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayları; - Lisans derecelerini “Bilgisayar Mühendisliği” veya “Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü alanından almış olmaları, -Ankara’daki bir Üniversitede “Bilgisayar Mühendisliği” veya “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Bölümü alanlarından birinden yüksek lisans veya doktoraya devam ediyor olmaları gerekmektedir. İlan tarihi:18/08/2023 Son Başvuru Tarihi: 08/09/2023 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 12/09/2023 Giriş Sınavı Tarihi:14/09/2023 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 19/09/2023