T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2021/861 Esas 05/10/2023 Davacı DSİ tarafından Batman ili Merkez ilçesi Tilmis köyü 2359 ada 8 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış olduğu,Mahkememizde görülen davada davalılardan 29498507396 TC kimlik nolu Gülsüm DEMİR ve 29516506790 TC kimlik nolu Mehmet Bedii DEMİR' in davacı vekilince bildirilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi. Yargılamanın bırakıldığı 07/12/2023 tarihinde saat: 09:55'da DAVALIGÜLSÜM DEMİR ve MEHMET BEDİİ DEMİR' in mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01908257