T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/249 Esas 05/10/2023 Davacı DSİ tarafından Batman ili Beşiri ilçesi Asmadere köyü 103 ada 6 parsel nolu taşınmaz için kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış olduğu,Mahkememizde görülen davada davalılardan 20294813100 TC kimlik nolu Enise SÜRGÜT'ün davacı vekilince bildirilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi. Yargılamanın bırakıldığı 16/11/2023 tarihinde saat: 09:15'da DAVALI ENİS SÜRGÜT mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01905407