T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/634 Esas İLANTüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Evin Temel FIRAT(T.C.:70072158404) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman Merkez Irmi Köyü 2453 ada 3 ve 2454 ada 4 parseli BOTAŞ kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın BOTAŞ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itabaren 14 gün içinde dava dilekçesine karşı cevapsürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01888801