T.C. BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/154 Esas DAVALI : CEZAİR İLKAYA Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Sokak Eşref Apartmanı No :20 İç Kapı No :5 Yenişehir / Diyarbakır / DİYARBAKIRDavacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan bütün adres araştırmalarına rağmen tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 05/03/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İHTAR
1-ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA ; Hazır olmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. 2 -6100 H.M.K'nın 150,139,141 ve 147 maddeleri
3- 7251 Sayılı yasanın 13,16 Maddeleri ihtar olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01944376