İLAN
T.C. BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/154 Esas
DAVALI : CEZAİR İLKAYA Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Sokak Eşref Apartmanı No :20 İç Kapı No :5 Yenişehir / Diyarbakır / DİYARBAKIR
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davaya karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizde tüm delillerinizi ve açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz; elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer verebileceğiniz, özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01910301