İLAN
T.C. BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2023/32 Esas
DAVALI : ROJİN ANART Aydınlıkevler Mh. Veysel Karani Cd. 1203 Sk. No:0 D:9 Merkez 72050 Batman Merkez/ BATMAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA hazır olmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtar olunur.
Durusma Günü: 13/07/2023 günü saat: 11:15'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön inceleme tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01831297