İLAN
T.C. BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2022/110 Esas
DAVALI : ERHAN ALTUĞ TC: 18836864116
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkartıldığı, adres araştırmasına rağmen yeni adresinizin tespit edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından DAVA DİLEKÇESİ VETENSİP ZAPTININ ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İHTAR
Davaya karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizde tüm delillerinizi ve açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz; elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer verebileceğiniz, özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, DAVA DİLEKÇESİ VE TENSİP ZAPTI ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01829205