Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları içinde bulunan Gelik Dikkanat-A Taşkömürü Sahası 15 yıllığına rödövans karşılığı işletmeye verilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

Teklif zarflarının 8 Ocak 2024 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı teklif alma birimine verilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız
 

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ