Diyarbakır Tarım Konseyi İcra Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde yakılan her ateşin kontrol dışına çıkma riskinin yüksek olduğunu belirterek, yangınların, etraftaki yanıcı maddelerin ısıya maruz kalarak tutuşması sayesinde hızlı yayıldığını belirtti. Açıklamada “Anızın yakılması sırasında toprak yüzeyi 50 ile 750 derece arasında ısınmakta ve bu ısıyla toprak üstünde ve altında yaşayan canlılar yanmakta, yakılan anızlar sonucu havaya salınan karbon monoksit ve diğer zararlı gazlarla hava kirliliğini artırmakta, ekosistem tahrip olmakta, topraktaki organik madde miktarı azalmakta ve mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir. Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta, toprağın su tutma kapasitesi azalmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Bu tarlaların verimliliğini artırmak için daha yüksek maliyetli verim artırıcı girdiler/gübre daha fazla kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda; anız yakılması ile topraktaki küçük canlıların, mikro organizmaların yüzde 70’inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıkları parçalanarak toprağa karıştırılması toprağı organik madde bakımında zenginleştirdiği ortaya konulmuştur. Bu sebeple modern tarım tekniğinde anızı parçalamak ve toprağa karıştırmak en iyi yöntemdir” denildi.

Kaynak: İHA