DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ile birlikte gıda arz güvenliğinin sağlanması için sulama yatırımlarına hız verdi. Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya nüfusunun artması ile temiz ve güvenli gıdaya olan talebin hızla yükseldiğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin Dünya nüfusu üzerine yaptığı projeksiyona göre 2050 yılında nüfusun yaklaşık 9 milyara, Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı projeksiyona göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 95 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğine dikkati çekti.
Yumaklı, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklarla birlikte suyun nedenli önemli olduğu bir kez daha müşahede edildiğinin altını çizerek. “Gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konumuz haline gelmiştir. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Sulama ile daha çeşitli, daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin tarım arazileri yaklaşık 24 milyon hektar olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının 8,5 milyon hektar olarak belirlendiği bilgisini verdi. Bakan Yumaklı, 2023 yılı itibariyle teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazinin yüzde 80’nine karşılık gelen yaklaşık 7,1 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığını vurguladı.

Kaynak: İHA