Toplantıda, ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilediği açıklanırken, artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı da arttırdığı belirtildi. Bu nedenlerle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale geldiği vurgulandı.
Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırdığı belirtilen toplantı sonrası açıklama yapan Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, “Muğla’da üretim planlaması konusunda tarıma bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın talimatları ile birlikte üretimden sorumlu tüm genel müdürler, tüm birimler illere yayıldılar. En önemli üretim bölgelerinden biri olan Muğla’ya da biz Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak başkanlık ediyoruz. Buradaki paydaşlarımız ile il ve ilce müdürlerimiz ile diğer kurum müdürlerimiz ile birlikte üretim planlamasını konuştuk. Bu üretim planlaması sayesinde ülkemizdeki arazilerin kayıtlılık oranı, üretimdeki potansiyeli ve gelir dengesi artarak devam edecek. Asıl amacımız bütün çiftçilerimizin bütün tarım arazilerini değerlendirmesi, ardından da vatandaşımızın çok daha ekonomik, çok daha güvenli yollarla bütün bu gıda arzının sağlanması” dedi.

Kaynak: İHA