İstanbul Atlas Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına yönelik kariyer eğitiminin daha erken, ideal olarak ortaokul düzeyinde başlaması gerektiğini belirtti. Modern STEM eğitiminin, eleştirel düşünme, problem çözme, üst düzey düşünme, tasarım ve neticelendirme gibi becerileri yanı sıra azim, uyum sağlama, iş birliği, organizasyon ve sorumluluk gibi davranışsal yetkinlikleri de teşvik ettiğini vurguladı.

Dr. Öğretim Üyesi Karaca, daha erken yaştan itibaren STEM Kariyer eğitimin verilmesi ile ilgili nedenleri şu şekilde sıraladı:

“Ortaokulda akademik ilgi genellikle azalıyor”

“Ortaokulda Akademik İlgi Genellikle Azalıyor: Ortaokul dönemi, öğrencilerin sosyal önceliklerin akademik önceliklerden daha ağır bastığı, çalkantılı bir dönem olabilir. Matematik ve fen bilimleri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan öğrenciler, bu önyargılarını genellikle ilerleyen dönemlerde de taşırlar. Ancak ortaokulda STEM ile gerçek hayat arasındaki bağlantıları kurmayı destekleyen programlar, fen ve matematik derslerinin öğrenciler için anlamlı ve ilgi çekici olmasını sağlayarak onların ilgisini çekebilir.”

Kariyer hedefleri ortaokulda başlıyor

“Paradoksal bir şekilde, ortaokul yıllarında akademik ilgi azalırken, bu dönemde öğrenciler gelecekteki kariyer hedefleri üzerine ciddi düşünceler geliştirmeye başlarlar. Ortaokulda STEM kariyer farkındalık programlarına katılmak, öğrencilerin mühendislik, teknoloji, imalat, biyoloji, genetik vb. alanlardaki işleri ciddi şekilde düşünmelerini tetikler. Bu dönemde alınan kararlar, lise ve üniversite seçimlerini belirleyebilir ve STEM alanlarında yetişkin kariyerlerine yönlendirebilir.” (İHA)