Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 8 takım bilimsel yayın dosyası Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası. Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.
Son Başvuru Tarihi: 29.09.2023 mesai bitimi. (ZİNET GÜLER)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım İlanı ekte mevcuttur.

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ