ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (17), yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (3) ve mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere (1) Uçak Bakım ve Kontrol Makinisti pozisyonu için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN