Sinop Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular; 19/12/2023-02/01/2024 tarihleri mesai saatleri içerisinde https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece çevrimiçi olarak https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan,
eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerekti ğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN