Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  Bilgi  Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü  emrinde istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  ve  06.06.1978 tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak  suretiyle  4  programcı  ve  2  çözümleyici  alınacaktır.  Her  bir  unvan  için  ilan  edilen sözleşmeli  personel  pozisyonunun  5  (beş)  katı  aday  sözlü  sınava  çağrılacaktır.  Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN