Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 yılında yayınladığı rapora göre toplumda her dört kişiden birinde ruhsal bozukluk görüldüğünün belirtildiğini ifade eden Kılıç, “Günümüze kadar olan dönemde bu sayının hızla arttığı düşünülmektedir. Ruh sağlığı hastalıklarının hızla artmasına karşın ruh sağlığı hizmetlerine yapılan yatırımların aynı hızda ilerleyemediği yayınlanan raporlarda belirtilmiştir” dedi.
Ruh sağlığı sorunlarının çok fazla değişkenden etkilendiğini dile getiren Kılıç, “Dünyada ve ülkemizde bireylerin ve toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen birden fazla risk faktörü vardır. Bunlara kişisel risk faktörleri, aile içi şiddet, toplumsal şiddet, madde kullanımı, pandemi, savaş vb. örnek olarak verilebilir. Bu faktörler kişinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz yönde etki etmekte ve kişinin gerekli desteği alamadığında baş etme becerilerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak kişinin ailesi ve çevresinin kişiye ruhsal destek sağlayacak şekilde bilgilendirilmesi ve bilinçli hale getirilmesi çok önemlidir. Bu düzenlemeler yapılırken aile içi iletişimin arttırılması, toplum içindeki bireylerin birlikte yaşarken stres faktörlerine karşı karşılıklı şekilde destekleyici olması gerekmektedir. Yaşanılan aile ve toplum risk faktörlerini bireye ne kadar fazla yansıtılırsa ve ne kadar az destekleyici olunursa bireyde toplumda aynı oranda bu durumdan olumsuz etkiler. Ancak bireyin stres faktörlerine karşı destekleyici rolü görmesi ise onu bu risklere karşı uyumlu ve baş edebilecek şekilde geliştirir ve dönüştürür. Gelişen, değişen, baş etme becerisi yüksek bireyler toplumu etkiler, etkilenen toplumlar evrensel düzeyde ruh sağlığı sorunlarının daha az yaşandığı nesillerin yetişmesine olanak sağlar” dedi. (İHA)