Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
• 
Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
• Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Beyanname ve Çalışmalar Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
• Özgeçmiş,
• Kimlik fotokopisi,
• Adli Sicil Kaydı,
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
• Yabancı dil belgesi,
• Yayın listesi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
• Doçentlik Belgesi
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• 
Doçentlik belgesi,
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• 
Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar
1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar kadro ilanlarından sadece birine başvuru yapabilir. Birden çok kadro ilanına başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
5. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
6. Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.
7. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
2023- 4/1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 1 Hipertansiyon, Kronik Böbrek Hastalarında Adipokinler konularında Q1 veya Q2 kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak.
2023- 4/2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olup Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) sertifikasına sahip olmak.
2023- 4/3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Doçentliğini Üroloji alanında almış olup Retrograd Intrarenal Cerrahi Operasyonları alanında tecrübeli olmak ve yayımlanmış çalışmaları olmak.
2023- 4/4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olup alanıyla ilgili Q1 kapsamlı dergilerde ilk isim çalışması olmak.
2023- 4/5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olup Skolyoz ve Omurga Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
2023- 4/6 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
2023- 4/7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Renimasyon Dr. Öğretim
Üyesi
1 1 Kadin Doğum ve Pediatrik Anestezi tecrübesine sahip, Pediatrik Anestezi alanında çalışmalar yapmış olup bu alanda yurt dışı deneyimi olmak.
2023- 4/8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Renimasyon Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Meme Kanseri Cerrahisi ve Sezaryen Cerrahilerinde Rejyonal Anestezi ile ilgili SCI / SCI-E dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak. Ayrıca alanında yurt dışı deneyimi olmak.
2023- 4/9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Prediyabet konularında çalışmalar yapmış olmak.
2023- 4/10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisiyle ilişkili SCI veya SCI- E kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak.
2023- 4/11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Dr. Öğretim
Üyesi
1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını Tıbbi Farmakoloji alanında yapmış olmak.
2023- 4/12 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olup Örgütsel Davranış, Liderlik, Insan Kaynakları Yönetimi ve Girişimcilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2023- 4/13 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent 1 1 Uluslararası Ticaret lisans mezunu olup doktorasını Yükselen Ekonomiler üzerine yapmış olmak ve Dış Ticaret ile ilgili SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak.
2023- 4/14 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Malzeme Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup Kaplamalar, Elastomerler ve Optimizasyon konularında SCI veya SCI-E kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak.
2023- 4/15 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup Soba ve Kazan Sistemlerinde Yanma konularında Q1 kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak
2023- 4/16 Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Temel Bilimler (Matematik) Doçent 1 1 Matematik veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olup bu alanların birinde doktorasını yapmış ve alanıyla ilgili Q1 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak. Ayrıca TÜBİTAK projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak.
2023- 4/17 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Mimarlık lisans mezunu olup doktora derecesini Yapı Bilgisi veya Restorasyon alanında almış olmak. Ahşap Yapı, Ahşap Dini Yapılar üzerine Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerle ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. Ahşapla ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarda görev yapmış olup yayınlar yapmış olmak.

(ZİNET GÜLER)