SAMAN BOLLUĞU

Bu yıl başfiyatın yetersizliğinden yakınan çiftçiler, tarlalarda kalan on binlerce ton samana yöneldi. Besicilerin kış aylarında hayvanlarını beslemeleri için sakladığı samanı, hasat sonrası hububat ekicileri depolamaya başladı. Geçen yıl yanına yaklaşılmayan saman, bu yıl ucuzluğu nedeniyle hububat üreticilerini zor durumda bıraktı. Beyaz samanın tonunun 750-1000 TL, kırmızı samanın tonu ise 3-4 bin TL arasında satılıyor. Saman ticareti yapan bazı üreticiler: “Hasat bitti. Şimdi de tarladaki samanları depolamanın çabası içindeyiz. Saman fiyatı o kadar düştü ki besicilere satmakta zorlanıyoruz. Bu yıl samandan zarar ederiz diye tedirginiz. Fiyatlar geçen yılın çok altında” dediler.

Muhabir: RECEP AKIN