Uzman Dr. Melike Alsancak, Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) tarafından sağlık, “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir” şeklinde tanımlandığını belirterek, “Bu tanımlama ile bedenen ve ruhen sağlık kavramı herkes tarafından bilinen bir olgu haline gelmiştir. “Sosyal yönden tam bir iyilik hali” kavramı ise sağlığın sadece bireysel bir durum olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu ortaya koymaktadır. Çoğu kimsenin aklına “sağlık ve sağlığı koruma, geliştirme” denildiğinde ilk olarak hekim, hemşire ve hastaneler gelmekte ve sadece tedavi edici sağlık hizmetlerini düşünmektedir.” dedi.

Kaynak: İHA