İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)
2- Kimlik Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Noter onaylı belge ya da e-devletten alınan öğrenim belgesi)
5- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
6- Lisans Transkripti (Onaylı)
7- Öğrenci Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci Belgesi)
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
12- İlan özel şartında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,
13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.05.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.06.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.06.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 08.06.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.06.2023
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır

Şırnak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak Şırnak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN