Ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğunu belirten MSKÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Derya Şahin, “Ruh sağlığı sadece hastalık dönemlerinde değil, her an yaşamımızın bir parçasıdır ve sadece hastalıkların yokluğu değil, aynı zamanda kişinin psikolojik, duygusal ve sosyal iyilik haliyle ilgilidir. Sağlıklı bir ruh hali insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine, stresle başa çıkmasına, ilişkileri sürdürmesine ve topluma katkıda bulunmasına imkan tanır. Günlük yaşamda stresi azaltmaya yönelik ufak dokunuşlar dahi ruh sağlığımızın güçlenmesine yönelik uygun müdahale olacaktır. Bunun düzenli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku gibi yaşam tarzı düzenlemeleri; aile, arkadaşlar ve topluluklarla güçlü sosyal ilişkilerin kurulması gibi faktörlerin sağlandığı ortamlarda ruh sağlığını koruma ve güçlendirmenin mümkün olacağı söylenebilir. Türkiye’de ruh sağlığı, son yıllarda daha fazla önem kazanmış olsa da, hala stigmatizasyon (damgalanma), ayrımcılık, ruh sağlığı hizmetine erişim güçlüğü gibi önemli ve zorlayıcı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençler ruh sağlığı sorunlarına daha duyarlı olabilmekte, afet, savaş mağdurları, göçmenler gibi gruplar özelleşmiş destek ve bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Tüm bu zorluklarla baş edebilme yolunda; ruh sağlığı hakkında daha fazla farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim programları oluşturulması, toplumun bilinçlendirilmesi, yalnızca ruh sağlığı hizmetlerine değil tüm toplum hizmetlerine eşit erişim sağlanması, bireyin hissettiği aile ve toplum desteğinin güçlendirilmesi, okullarda çocuk ve gençlerin olabilecek ruhsal sorunlarına dair özellikle erken tanıma yolunda düzenlemeler yapılması gibi hususlar değerlidir” dedi. (İHA)