Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin
- Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi,  Adli  Sicil  Kaydı,  Askerlik  Durum  Belgesi,  iki  adet  fotoğraf,  yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet Taşınır Bellek

Doçentler İçin
- Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi,  Adli  Sicil  Kaydı,  Yabancı  Dil  Belgesi,  Askerlik  Durum  Belgesi,  iki  adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet Taşınır Bellek

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
-  Başvuru  Formu,  Onaylı  Mezuniyet  Belgeleri,  Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi,  Adli  Sicil Kaydı,  Askerlik  Durum  Belgesi,  Yabancı  Dil  Belgesi,  iki  adet  fotoğraf,  yönergenin  ekinde  yer alan  EK-2  Puanlama  Tablosunu  içeren  1  (bir)  adet  fiziki  dosya  ve  EK-1’de  belirtilen  bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek
-   Herhangi   bir   kamu   kurumunda   çalışanların   (daha   önce   çalışıp   ayrılsalar   dahi), çalıştıkları  kurumlarından  veya  e-Devletten  alacakları  onaylı  “Hizmet  Belgesini”  dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)
-   Onaylı   istenilen   belgelerin   aslı   ibraz   edilmek   koşuluyla   fotokopisi   veya   resmi kurumlarca  onaylanmış  ıslak  imzalı  ve  mühürlü  örneği  ya  da  e-Devletten  alınan  karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.

* Kadronun bulunduğu bölümde yabancı dille öğretim yapıldığında bu kadroya atanmak üzere  başvuruda  bulunan  adayların,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı  dil  sınavları  ile  eşdeğerliği  kabul  edilen  uluslararası  yabancı  dil  sınavlarından  yüz  tam puan üzerinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olması gerekmektedir. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN