Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen ünvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları, ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
Başvurular, 13 Ekim 2023-27 Ekim 2023 tarihleri arasında istenilen belgeler ile elden veya postayla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.  (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN