Mereto
Mereto
Ferhat
Yazarın Makaleleri
YAŞAR KEMAL ORMANI'NDAKİ KIYIM!.. (2)
Dünden devam Yaşar Kemal Ormanı için önceki belediye yönetiminin tutumu hakkında 2016 yılı Şubat ayındaki toplantı ile ilgili yazımı dün bilgilerinize sunmuştum. Bu kadar ilgili olduğum bir parka yapılan müdahaleye sessiz kalamazdım. Ormana...
YAŞAR KEMAL ORMANI'NDAKİ KIYIM!..(1)
Değerli Okurlar, Batman Yaşar Kemal Kent Ormanı ile ilgili çok sayıda yorumum bu köşede takdirlerinize sunulmuştur. Yıllar yılıdır o alanı savunan ve bunun için gönüllü mücadele veren biriyim. Yaşar Kemal Kent Ormanında sayısız kez fidan...
KENT GİRİŞİ HALA KARANLIK!..
Batman Kent girişleri üzerine kaç yorum yazdığımı hatırlamıyorum. Batman'a yakıştırmadığım kent girişi ayıplarını gündeme taşırken hep öneriler sunmuşumdur. En son Haziran ayında kentimizin Diyarbakır karayolu Diktepe köyü...
TPAO'DAN PETROL KİRLİLİĞİ AÇIKLAMASI!..
Geçtiğimiz gün 'Köylülerimizin petrol kirliliği endişesi' başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Bazı köylülerin tarafıma ulaştırdığı iddialar içeren mektubu köşeme taşıyarak yaptığım yorumda muhataplardan gelecek cevaba...
ÇEVRE TOPLANTISI İÇİN ÖNERİLERİM!..
Batman'ın temel çevre sorunlarıyla ne kadar ilgili olduğumu ifade etmeme sanırım gerek yoktur. Bu kentin güzel yarınları için gönüllülük temelinde verilen mücadelede aktif rol aldığım gibi, sorunları buraya taşıyıp, çözüm önerileri...
KÖTÜLERLE MÜCADELE!..
Bu kentte topluma huzursuzluk veren odaklar var... Tefeciler ve madde bağımlılığını yaygınlaştırmaya çalışanlar en dikkat çekici olanlardır. Kentimizde halkı huzursuz ve perişan eden, korku salan bu güç odaklarıyla mücadele edilmesi gerektiğini...
KÖYLÜLERİN PETROL KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ!..
Batman ve yöresinde zengin petrol yataklarının bulunduğu bilinen bir gerçekliktir. Günümüz dünyasında petrol devletler için hayati derecede önemlidir. Dışa bağımlı olmama açısından yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımıza sahip...
KAMPTAKİ DRAM!..
Değerli Okurlar, bu köşede mağdur ve mazlumlar her kimse, asgari vicdana sahip olan herkesin kabul edebileceği makul şekillerde savunmuşumdur. Dünya hayatının hiç kimse için ebedi olmadığı gerçeği penceresinden meselelere bakarak yazılarımı...
DİCLE ÇAMUR RENGİNDE AKIYORSA!..
Yıllardır Dicle Nehri'nin yaz aylarında çamur renginde akması gerçeğine dikkat çeker, kirlilik boyutları konusunda uyarılar yaparım. Mensubu bulunduğum çevre örgütü adına bir dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker'e 'Dicle Kirliliği...
MEMURLARIN TALEPLERİ!..
Ağustos ayına(2019 yılı) sayılı günler kaldı. Bu ayın pek çoğumuz için bir anlamı olmayabilir. Onu siz bir de memurlara sorunuz… Memurları temsil eden konfederasyonlarla hükümet arasında toplu sözleşme görüşmelerin yapıldığı aydır...
YİNE HAVAİ FİŞEKLER VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ!..(2)
Dünden devam Bir saat uykuya hasret hastaların, yolcuların, çalışanların, çocukların, mesaiden dönen insanların haklarına saygılı olmayanlar hiç medeni insan olabilir mi? Topluma saygılı olmayanlar hiç çağdaş, uygar ve medeni insanlar...
YİNE HAVAİ FİŞEKLER VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ!..(1)
Bu kentte topluma saygı göstermeyen, halkı rahatsız etmekten çekinmeyenler var… Sayılarının az olduğunu söyleyemem… Gece yarılarında patlatılan havai fişeklerden, düğün alaylarının araç kornalarından, yani gürültü kirliliğinden...
KALDIRIM İŞGALLERİ VE YAYALARIN HAKLARI!..
Bu kentte gazetecilik yaparken, sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir. Gazetecilik sorumluluk ister. Elimizde tuttuğumuz kalemin hakkını vermez, halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olmazsak, görevimi yapmamış olacağız... Sorumluluk...
SORUNLARA SEYİRCİ KALMAK!..
İnandığım yüce değerler ve taşıdığım vicdan nedeniyle insanları, doğayı ilgilendiren sorunlara seyirci kalamıyorum… Bu kentte tanık olduğum önemli bir toplumsal soruna seyirci kaldığımda, hemen vicdanım beni dürtüyor, inancım beni...
BATMAN'A ÜVEY EVLAT MUAMELESİ!..
Batman'ın çok önemli sorunlarının bulunduğunu, çözüm için sesimizi yükseltmemiz gerektiğini yazıp duruyoruz. Kentin sorunlarının çözümü için güç birliği yapmalı, sesimizi Ankara'ya duyurmalıyız diye ısrar ediyoruz. 'Bu...
MERDİVEN ALTI ÜRETİM VE DENETİM!..
Günümüz dünyasında halk sağlığının ne denli tehdit altında olduğu gerçeği artık ilkokula giden çocuklar tarafından da biliniyor. Tükettiğimiz tüm gıdalar için endişeliyiz. En kaliteli markalar bile güven vermiyor... Çünkü her alanda...
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÜZERİNE!..
Batman'ın sağlık alanında üvey evlat muamelesi gördüğü gerçeği herkesin, Batman kamuoyunun malumudur. Bu gerçeğe vurgu yapan, dikkat çeken o kadar çok yazı var ki örnek vermeyi bile gereksiz görüyorum. Bir tek örnek vermek gerekirse...
SİLAHLA, BASKIYLA YÖNETİLMEYE HAYIR!..
Değerli Okurlar, bugün 15 Temmuz 2019. Bugün kavurucu sıcaklardan, emekçilerin haklarından, kentimizin önemli sorunlarından söz edebilirim. Yığınla yazılacak konu var. Ancak tam üç yıl önce hayat akışımızı değiştiren, hepimizi etkileyen...
KENT KONSEYİNE İHTİYAÇ VAR!..(2)
Önceki günden devam Bu kentin sorunlarının çözümü için ısrarlı önerilerde bulunuyorsak, il yöneticilerinin çağrılarımıza sessiz kalmaması gerektiğine inanıyorum. Batman Kent Konseyi gibi önemli bir üst yapının aktifleştirilmesini...
AKUBA KERBELA MI?..
Batman ve yöresinde gölgede sıcaklık 40 dereceyi aşıyor... Kadın, erkek, çocuk, yaşlılar, hastalar, yüzlerce insan... Hiçbirini hesaba katmayarak yüzlerce nüfusu cezalandırıyorsunuz... Yılların su borucunun tahsilatı adına köyün suyunu...
KENT KONSEYİNE İHTİYAÇ VAR!..(1)
Batman, önemli sorunlarla boğuşan bir kent. Sorunların çözümünü sadece devletten, ilgili kurum ve kuruluşlardan beklersek, çok bekleyeceğiz. Daha yaşanabilir bir Batman için gönüllülük temelinde mücadele veren duyarlı insanlara ihtiyaç...
YAŞAR KEMAL ORMANI’NI UNUTMADIK!..
Yıllardır ısrarla öneriler sunmama rağmen Yaşar Kemal Kent Ormanı için hiçbir olumlu adımın atılmamasını bu kent adına son derece talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Her yıl ve her belediye yönetimine sorunun çözümünün önemini hatırlatmış,...
DESTEKLEMİŞSEM, ELEŞTİRİ HAKKIM DA DOĞAR!.. (2)
Dünden devam İki yıl önce basının ve kamuoyunun karşısına çıkarak bu kentin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını beyan eden ve kurdukları platformları/oluşumlarını tanıtanlar olmuştu. Dünkü yazımda bahse konu oluşumlara...
DESTEKLEMİŞSEM, ELEŞTİRİ HAKKIM DA DOĞAR!.. (1)
İki yıl önceydi. Batman'ın çözüm bekleyen sorunlarıyla mücadelede yine gönüllülük temelinde mücadele verip, alanlardaydım... Kentimizin gündeminde o zaman önemli meseleler vardı... Kentimizin rutin çevre sorunlarıyla uğraşıyordum....