Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümüne Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi ünvanında (10) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Ünvan, Kadro Sayıları ve Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

BİRİMİ ALANI ÜNVAN KADRO SAYISI ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü İngilizce Öğretim Görevlisi 10 İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.
Kaynak: RESMİ GAZETE