Plastik hayat’ın toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, “Yalnızlık hissi günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Halk sağlığı sorunudur. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların yanında, alkol bağımlığı ve uyuşturucu alışkanlığını da tetiklemektedir. Plastik bir hayattan, tabiata dönerek doğal yaşamımıza kavuşmalıyız. Hızla artan nüfus, endüstrileşme, kalabalık şehirler, ulusal ve uluslararası göçler, iletişim teknolojilerindeki gelişme, bilgisayarın hayatımıza daha çok girmesi, ekonomik krizler insan hayatını olumsuz etkilemekte, yalnızlık duygusunun artmasına yol açmaktadır. Plastiğin çağımızın en önemli sorunlarından biri olması gibi, yalnızlık da çağın en önemli sosyal ve sağlık sorunlarından bir olmaya devam etmektedir. Yalnızlık, kardiyovasküler hastalıklarda artış, hipertansiyon, diyabet, bilişsel işlevlerde bozulma, depresyon, anksiyete ile ilişki olup insan ömrünü kısaltan ciddi sağlık sorunlarından biridir” diye konuştu.(İHA)

Editör: Yunus Yasak