Özyeğin Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1.            Başvuru Dilekçesi: Hangi ilana başvurulduğu bilgisini içeren serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.
2.            Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve varsa en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
3.            Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.            Öğrenim Belgeleri (Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi, e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisans Mezun Belgesi (Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır.), Tezli Yüksek Lisans diploması, e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yüksek lisans (tezli) Mezun Belgesi ve varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devlet’ten alınan belgeler geçerlidir.) Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi.
5.            ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
6.            YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
7.            Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
8.            Varsa yayınların kopyası
9.            Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte
/Yüksekokul

Bölüm / Anabilim
Dalı

Unvan

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak

Sayı

Aranan Şartlar

ALES
Puanı

YDS / Eş
Değeri

İlan Takvimi


Hukuk Fakültesi


Özel Hukuk


Araştırma Görevlisi


1


Hukuk Lisans mezunu olmak, Özel Hukuk alanında tezli Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor olmak, iyi derecede İngilizce bilmek


70 (EA)


70

İlan Başlangıç Tarihi  : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 15.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 17.05.2023


İşletme Fakültesi


Yönetim Bilişim Sistemleri


Araştırma Görevlisi


2


Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme bölümlerinde tezli yüksek lisans veya doktora yapmış veya yapıyor olmak.


77,5 (EA)


82,5

İlan Başlangıç Tarihi  : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 16.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 18.05.2023


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi


Endüstriyel Tasarım


Araştırma Görevlisi


1

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım lisans programı mezunu, Endüstriyel Tasarım veya Tasarım, Teknoloji, Toplum tezli Yüksek Lisans programlarından birine kayıtlı olmak.


70 (SAY)


60

İlan Başlangıç Tarihi    : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 15.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 17.05.2023


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi


İletişim ve Tasarımı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)


1


Lisans derecesini İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ya da İletişim ve Tasarımı bölümlerinden almış olmak. Etkileşim Tasarımı konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak.


70
(SÖZ)


85

İlan Başlangıç Tarihi   : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 18.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 22.05.2023


Mühendislik Fakültesi


Elektrik Elektronik Mühendisliği


Araştırma Görevlisi


1


Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak


70 (SAY)


70

İlan Başlangıç Tarihi   : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi   : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi    : 15.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi     : 23.05.2023


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği


Araştırma Görevlisi


1


İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.


70 (SAY)


70

İlan Başlangıç Tarihi   : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 16.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 23.05.2023


Sosyal Bilimler Fakültesi


Psikoloji


Araştırma Görevlisi


1

Lisans derecesini Psikoloji bölümünden almış olmak; Psikoloji veya Çift ve Aile Terapisi veya Gelişim Psikolojisi veya Uygulamalı Gelişim Psikolojisi alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


70 (EA)


85

İlan Başlangıç Tarihi    : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 22.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 25.05.2023


Sosyal Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Araştırma Görevlisi


1

Siyaset Bilimi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde veya Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak


70 (EA)


85

İlan Başlangıç Tarihi   : 25.04.2023
İlan Bitiş Tarihi   : 09.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.05.2023
Sınav Giriş Tarihi          : 26.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 30.05.2023