Özyeğin Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi: Hangi ilana başvurulduğu bilgisini içeren serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.
2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve varsa en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi (Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır.) Tezli Yüksek Lisans diploması ve varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir.) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi rica olunur.
5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
8. Varsa yayınların kopyası
9. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen
evrakları e -posta yoluyla, [email protected] adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır (Zinet GÜLER)

Fakülte
/Yüksekokul
Bölüm / Anabilim Dalı Ünvan Sayı Aranan Şartlar ALES
Puanı
YDS / Eş Değeri İlan Takvimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 Yurtiçi ya da Yurtdışı üniversitelerin Havacılık Yönetimi alanında Lisans mezunu ve herhangi bir alanda Yüksek lisans programına kayıtlı olan, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan 70 (EA) 80 İlan Başlangıç Tarihi: 21.08.2023
İlan Bitiş Tarihi: 04.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.09.2023
Sınav Giriş Tarihi: 11.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:
13.09.2023
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Araştırma Görevlisi 1 Yurtiçi ya da Yurtdışı üniversitelerin Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Pilotaj alanında Lisans mezunu ve bir Yüksek lisans
programına kayıtlı olan, iyi
derecede İngilizce bilgisine sahip olan.
70 (EA) 80 İlan Başlangıç Tarihi: 21.08.2023
İlan Bitiş Tarihi: 04.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.09.2023
Sınav Giriş Tarihi: 13.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:
15.09.2023
Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Modern Türk Edebiyatı ve hastalık çalışmaları alanında uzmanlaşmış olmak. Lisans seviyesinde en az 5 yıllık ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında en az 2 yayın yapmış olmak. 70
(SÖZ)
70 İlan Başlangıç Tarihi: 21.08.2023
İlan Bitiş Tarihi: 04.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.09.2023
Sınav Giriş Tarihi: 11.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:
13.09.2023
Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Modern Türk Edebiyatı ve Modern Türk Şiiri alanında uzmanlaşmış olmak. Lisans seviyesinde en az 2 yıllık ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında en az 2 yayın yapmış olmak. 70
(SÖZ)
70 İlan Başlangıç Tarihi: 21.08.2023
İlan Bitiş Tarihi: 04.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.09.2023
Sınav Giriş Tarihi: 11.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:
13.09.2023
Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ