ilan.gov.tr de yer alan ilana göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya, İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde bulunan 11 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilir. 

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi olan 21 Şubat 2023 saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İlan metninin tamamını görüntülemek için tıklayınız

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ