Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar ABD doları azalarak 149,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 586 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 213 milyon ABD doları artışla 14,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 521 milyon ABD doları azalarak 9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 489 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA