OSTİM Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili kanunlar, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Ostim Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ