Ordu Üniversitesine,  2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  hükümleri  ile  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış  karekodlu  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  ve  doçentlik  belgeleri,  2  fotoğraf,  Nüfus  Cüzdanı  fotokopisi,  adli  sicil  kaydı,  başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve  biten  doktora,  sanatta yeterlik  veya yüksek lisans  çalışmalarını,  Üniversiteye  katkılarını  kapsayan  ve  belgeleyen  1  adet  fiziki  dosya  ile  bu  dosyadaki belgeleri  içeren  6  adet  pdf  formatında hazırlanmış  olan  CD  veya  taşınır  bellek  ile  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri  içeren  4  adet  pdf  formatında  hazırlanmış  olan  CD  veya  taşınır  bellek  ile  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Genel Şartlar;
*  Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*  Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası  uyarınca  her  bir  doçentlik  temel  alanı  için  asgari  koşulların  sağlandığına  ilişkin  bildirim  beyannamesi  ile  başlıca  araştırma  eseri  beyan  formunu doldurmaları gerekmektedir.
*  Adayların  yayın  dosyalarında  sundukları  ulusal  ve  uluslararası  makale  ile  bildirilerin  yayınlandığı  dergilerin  indekslerini  gösteren  belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*  Herhangi  bir kamu  kurumunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp ayrılsalar  dahi),  çalıştıkları  kurumlarından  alacakları  onaylı  “Hizmet  Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*  Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
*  Tıp Fakültesi kadrolarına  başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
*  Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
*  Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir. MÜRACAAT TARİHİ; İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

2023001

Fen Edebiyat Fakültesi

Yabancı Diller / İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında doçentliğini almış olmak.    Çağdaş    İngiliz    Tiyatrosu    üzerine    çalışmalar
yapmış olmak.

2023002

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik /
Zooloji

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Mikrobiyoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023003

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Biyoloji    alanında    doçentliğini    almış    olmak.    Hücre kültüründe DNA hasarı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023004

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik / Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Matematik  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Bulanık Esnek Graflar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023005

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Yakınçağ  Tarihi  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  19. Yüzyıl Karadeniz Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023006

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası   İktisat   alanında   doçentliğini   almış   olmak. İktisadi büyüme alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023007

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe   alanında   doçentliğini   almış   olmak.   Maliyet muhasebesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023008

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Muhasebede dijitalleşme alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023009

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
/ Balıkçılık Yönetimi

Doçent

1

1

Su Ürünleri alanında doçentliğini almış olmak. Balıkçılık Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2023010

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Mühendisliği / Deniz Bilimleri

Doçent

1

2

Biyomühendislik alanında doçentliğini    almış    olmak.
Biyomateryaller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2023011

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi

Doçent

1

1

Pazarlama  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Denizcilik İşletmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023012

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Parazitoloji alanında   doçentliğini almış olmak. Microsporidialar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2023013

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk   Nörolojisi   alanında   doçentliğini   almış   olmak.
Distonik Reaksiyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.

2023014

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyoloji  alanında  doçentliğini  almış  olmak. Pulmoner Hipertansiyon konusunda çalışma yapmış olmak.

2023015

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Hastalıkları   alanında   doçentliğini   almış olmak. Prematüre Retinopatisi (ROP) konusunda çalışma yapmış
olmak.

2023016

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Göğüs Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.

2023017

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi   ve   Travmatoloji   alanında   doçentliğini   almış olmak.  Pediatrik  Ortopedi  konusunda  çalışmalar  yapmış olmak.

2023018

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ortopedi   ve   Travmatoloji   alanında   doçentliğini   almış olmak. Pentoksifilin konusunda çalışma yapmış olmak.

2023019

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi
Patoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Patoloji alanında doçentliğini almış olmak.

2023020

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Profesör

1

1

Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak.

2023021

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Ekonomisi
ve Politikası

Doçent

1

2

Muhasebe   alanında   doçentliğini   almış   olmak.   Sağlık Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023022

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında  doçentliğini  almış  olmak. Problemli  İnternet  Kullanımı  konusunda  çalışma  yapmış
olmak.

2023023

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe  Eğitimi  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Akıcı okuma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2023024

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Doçent

1

1

Spor  Bilimleri  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Temel Motorik Özellikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023025

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Doçent

1

1

Spor  Bilimleri  alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Spor Yönetiminde Etik konusunda çalışma yapmış olmak.

2023026

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Türk Müziği / Türk Halk Müziği

Doçent

1

1

Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Kaval alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023027

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Çalgı Eğitimi / Piyano ve Gitar

Profesör

1

1

Güzel    Sanatlar    Eğitimi    (Müzik    Eğitimi)    alanında doçentliğini    almış    olmak.    Müzik    Eğitimi    alanında
çalışmalar yapmış olmak.

2023028

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Tiyatro / Oyunculuk

Doçent

1

1

Sahne Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Yorum Dramatik Yazarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023029

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / İslam Felsefesi

Profesör

1

1

Felsefe   ve   Din   Bilimleri   alanında   doçentliğini   almış olmak. Çağdaş Müslüman Düşünürleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2023030

Güzel Sanatlar Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1

İletişim  Çalışmaları  alanında  doçentliğini  almış  olmak. Belgesel Sinema üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023031

Güzel Sanatlar Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

İletişim  Çalışmaları  alanında  doçentliğini  almış  olmak. Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak.

2023032

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Profesör

1

1

Plastik  Sanatlar    alanında    doçentliğini    almış olmak. Geleneksel çömlekçilik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023033

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri / Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doçent

1

2

Turizm alanında  doçentliğini  almış  olmak.  Sakin  şehirler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2023034

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

1

Yönetim  ve  Strateji  alanında  doçentliğini  almış  olmak. Örgütsel davranış konusunda çalışmalar yapmış olmak.