Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Geçici 6. Maddede yapılan değişiklik ile gerek inşa aşamasında gerekse de tamamlanmış yapılardaki ofis ve bürolar, tadilat ruhsatı düzenlenerek konut amaçlı kullanılabilecek. 12 Ağustos tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yapılan düzenleme ile konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Hatta bu oran ilgili idare meclisi kararı alınmak kaydıyla da yüzde 50’ye kadar çıkartılabilecek. Yapılan düzenleme yeni konut arzına imkan sağlayacaktır” dedi.(İHA)

Editör: Yunus Yasak