Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün duyurusunda sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtilerek, meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçlarının, yapılandırma borçlarının ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığı, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacağı belirtildi. Öte yandan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Alaettin Ökten, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından ödemelerin son gün bırakılmadan belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi gerektiğini kaydetti. (Haber Merkezi)