Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığı sayfasında mevzuat yan başlığı altından temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.
Profesör Kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (eDevletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, adayların doçent unvanını aldığı, doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 6 (altı) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
Doçent Kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.)
Sigortalı hizmeti olan veya olmayan tüm adaylar bu belgeyi teslim etmek zorundadır (Barkodu/Karekodu okunaklı).
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları (e-devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %30 kota uygulaması yapılmayacaktır.)
- Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)
- Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
- Erkek adaylar için, askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).
- Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Barkod/karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.
ADRES: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Tayfur Sökmen Kampüsü Serinyol/ Antakya/ HATAY
 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alım ilanı ekte yer almaktadır.